• Call US : +994 12 953

  • info@technologies.az

VOİP TELEFONİYA

VOİP Telefoniya - danışıq siqnallarının ötürülməsi üçün İnternetdən istifadə edilən texnologiyadır. Diskret paket ötürülməsi üsulu ilə səs (danışıq) məlumatlarının ötürülməsi mümkündür. Danışığın (səsin) internet protokolları (paketləri) vasitəsi ilə ötürülməsi "VOİP-Telefon" və ya İP telefoniya adını almışdır.

İnternet şəbəkəsində xüsusi İnternet protokolları ( internet Protokol - İP ) əsasında hazırlanmış yeni texnologiyalar tətbiq edilir. İP - protokolu təkcə İnternet şəbəkəsində deyil, digər şəbəkələrdə də ( lokal, korporativ, regional və s.) istifadə olunur. Bu şəbəkələrdə informasiyalar müxtəlif şəkildə (qrafik, mətn, musiqi, rəqəm və s.) ötürülür. Beləliklə, danışıq zəməm səs siqnalları (istifadə etdiyimiz sözlər) sıxılmış verilənlər paketinə çevrilir və bu verilənlər paketi İnternet vasitəsilə adresanta göndərilir. Ünvanına çatan verilənlər paketi yenidən orijinal səs siqnalına dekodlaşır.

İP - telefoniya iki cür işləyir:
1 .Kompyuterdən kompyuterə
2.Kompyuterdən telefona

internet-telefoniyada ötürücü xətt kimi İnternet kanallarından, İP-Telefoniya-da İnternet kanallarından və ya informasiyanın ötürülməsi üçün xüsusi ayrılmış rəqəmsal kanallardan istifadə edilir. Xarici ölkələrdə İP telefonun digər əbreviaturalarından : Voip - Voice over İP və "İnternet - telefon" terminlərindən istifadə edilir.

Son 2-3 il ərzində respublikamızın telekommunikasiya şəbəkəsində də İP telefon rabitəsindən istifadə edilir. Bütün bu amillər ondan xəbər verir ki, İP texnologiyası olduqca perspektivli bir informasiya verilişi sahəsidir.

Mütərəqqi texnologiya olan İP telefonun kəşfi İsrailin kralı Vokatel şirkətinə məxsusdur. 1995-ci ildə Vokatel şirkəti siqnalların rəqəm formasına çevrilməsində mövcud elmi nailiyyətlərin tətbiqi ilə kodek, kompyuter və İP protokolundan istifadə edərək İnternet şəbəkəsi ilə danışıq siqnallarının verilməsinə nail olmuşdur.
1995-ci ildən başlayaraq İP telefon üçün səsin sıxılması prosesində iki - GSM və TrueSpeech (DSP Group inc. Şirkəti), daha sonra isə SİP (Session initiation Protocol) protokolu təkmilləşdirildi.

Əhməd Rəcəbli 156. Aynali Plaza 1/3, Bakı/Azərbaycan

Tel: +994 12 953
Fax: +994 12 436 90 93
Mob: +994 50 550 90 93

www.technologies.az
info@technologies.az