• Call US : +994 12 953

  • info@technologies.az

ŞƏBƏKƏ

Flame Technologies şirkəti öz peşəkar bilik və təcrübəsinə əsaslanaraq, müxtəlif vendorların avadanlıqlarından (Cisco, İBM, HP, 3Com, Juniper, Alcatel və s.) istifadə edərək WLAN, WAN, VPN, intranet və s. şəbəkələrin qurulması və şəbəkənin idarə edilməsini təklif edir.

Lokal kompyuter şəbəkəsi (LKŞ) - informasiyanın ötürülməsini, qorunmasını, emalını təmin edən avadanlıq və proqram kompleksidir. Onun əsas təyinatı -korporativ məlumatın, avadanlıqların və proqram təminatının birgə istifadəsini təmin etməkdir.

WLAN - Wireless Local Area Network (simsiz yerli sahə şəbəkəsi). Bu da LAN demekdir. Həm üstün, həm də mənfi cəhətləri var. Üstün cəhəti evin ya da ofisin içərisində ayağınıza dolaşacaq və ya divarın deşilməsinə səbəb olacaq kabellərin olmamağıdır. Üstün cəhəti ötürmə radiusu üzrə dairəvi formada bağlantı qura bilir. Kabel kimi tək istiqamətli bağlantıdan asılı olmur.

WAN - Wide Area Network (geniş sahə şəbəkəsi). LAN - maksimum əhatə sahəsi bir binadırsa, WAN üçün bu əhatə sahəsi şəhərin bir neçə rayonunu, yer kürəsinin tamamını desək yalan olmaz. Əlbəttə ki, burada istifadə olunan texnologiyalar LAN -dan fərqlənir və daha bir neçə cihaz əlavə olunur.

VPN - birləşmə "nöqtə - nöqtə" birləşməsidir ümumi şəbəkədən istifadə etməklə. Bununla belə sizin komyuteriniz və pravayderiniz arasında əlaqə yaranır daha doğrusu tunel rolunu oynayır. O tunel vasitəsi ilə sizinlə informasiya göndərilən kompyuter arasında informasiya mübadiləsi baş verir. Virtual şəxsi şəbəkələr əsas təhlükəsiz informasiya kanalı yaradılması üçün istifadə edirlər. Bu şəbəkəni əsas fərqli-fərqli yerlərdən sabit bir lokal şəbəkəyə qoşulmaq üçün istifadə edirlər. Bu şəbəkənin əsasını isə hamı tərəfindən istifadə edilən şəbəkə İnternet şəbəkəsidir.

Fiber-Optic Şəbəkə - informasiyanın çox uzun məsafələrə son dərəcə yüksək sürətlə ötürülməsini təmin edir. Bu tip rabitə sayəsində saniyədə terabitlərlə nformasiya ötürmək mümkündür. Fiber optic rabitədən əsasən mxtəlif səviyyəli ( qitələr arası magistral xətlərdən başlayaraq sadə kompyuter şəbəkələrinədək) telekommunikasiya şəbəkələrinin yaradılması üçün istifadə olunur.

Əhməd Rəcəbli 156. Aynali Plaza 1/3, Bakı/Azərbaycan

Tel: +994 12 953
Fax: +994 12 436 90 93
Mob: +994 50 550 90 93

www.technologies.az
info@technologies.az