• Call US : +994 12 953

  • info@technologies.az

İNTEQRASİYA

Sistem inteqrasiya həlləri

İnformasiya texnologiyaları sahəsində kompleks həllərin yaradılmasını, müəssisə və ya şirkətin biznes- proseslərinin fəaliyyətini cəmləşdirən avtomaşdırılmış mürəkkəb və ahəngləşdirilmiş sistemlərin işlənib hazırlanmasını əhatə edir.

Sistem inteqrasiyası və biznesin kompleks avtomatlaşdırılması bu gün istehsal və ticarət sahələrində, elektron sənəd dövriyyəsi və kargüzarlıq sistemlərində, mühasibat uçotu və büdcə sistemlərində,satışların uçotu və idarəetmə prosesində, anbarlarda, banklarda, apteklərdə, mehmanxanalarda və kitabxanalarda, qısaca biznes proseduraları və fəaliyyətini avtomatlaşdırmaq və sistemləşdirmək üçün tətbiq olunur.

Bir sistem inteqratoru kimi biz sifarişçinin texniki ehtiyaclarını tez və dəqiq başa düşür və problemin ən sərfəli həllini təklif edərək onu sifarişçinin cari tələblərini ödəməklə yanaşı gələcəkdə biznesin dəyişməsi və ya artan tələbatlarını nəzərə almaq üçün açıq sistem kimi hazırlayırıq.

Bizim Mərkəz sistem inteqrasiyası və biznesin avtomatlaşdırılması sahəsində kompleks həlləri istənilən mürəkkəbliyə malik olan məsələlərin həll edə bilir və aşağıdakı fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Müəssisənin biznes proseslərinin avtomatlaşdınməsı .Korporativ informasiya sistemlərinin lahiyələndirilməsi və optimallaşdırılması. Müəssisənin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Lisenziyəlı proqram təminatı. İT konsaltinq və autsorsing.

Əhməd Rəcəbli 156. Aynali Plaza 1/3, Bakı/Azərbaycan

Tel: +994 12 953
Fax: +994 12 436 90 93
Mob: +994 50 550 90 93

www.technologies.az
info@technologies.az